Tag: mit

I share my academic life!

پروژه بیوفیزیک|ساختار های قابل برنامه ریزی

توی این فایل درمورد بیومولکول هایی که تونستیم برنامه ریزیشون کنیم حرف زدم . میتونید از اینجا دانلود کنید