Tag: csp

I share my academic life!

BCIپردازش تصورحرکتی + راه اندازی آردوینو

امیدوارم تابستون خوبی رو پشت‌سر گذاشته‌ باشید. در ادامه متلب کد های پردازش سیگنال مغزی(EEG) – از داده های مسابقه BCI – رو میزارم. بعد از پردازش، من متلب رو به آردوینو متصل کردم تا بتونیم بعد از پردازش، به عملکرد مورد نظر دست پیدا کنیم. توی این مثال، با تصور چپ یا راست، لامپ…
Read more