Tag: روش های عددی

I share my academic life!

محاسبات عددی با پایتون

کدهایی که برای این درس تهیه کرده بودم رو توی ادامه مطلب میزارم