BCIپردازش تصورحرکتی + راه اندازی آردوینو

I share my academic life!

BCIپردازش تصورحرکتی + راه اندازی آردوینو

امیدوارم تابستون خوبی رو پشت‌سر گذاشته‌ باشید. در ادامه متلب کد های پردازش سیگنال مغزی(EEG) – از داده های مسابقه BCI – رو میزارم. بعد از پردازش، من متلب رو به آردوینو متصل کردم تا بتونیم بعد از پردازش، به عملکرد مورد نظر دست پیدا کنیم. توی این مثال، با تصور چپ یا راست، لامپ سفید یا سبز روشن میشه.

در این پروژه، از فیلتر های فضایی یا CSP استفاده شده. بزودی طی یک ویدیو کاملا به توضیح نوشتن این کد میپردازم.

دانلود

Tags: , , , , , , , , , , , ,