پروژه بیوفیزیک|ساختار های قابل برنامه ریزی

I share my academic life!

پروژه بیوفیزیک|ساختار های قابل برنامه ریزی

توی این فایل درمورد بیومولکول هایی که تونستیم برنامه ریزیشون کنیم حرف زدم .

میتونید از اینجا دانلود کنید

Tags: , , , , , , , , , , , , ,