معرفی و دانلود دیتابیس ECG و EEG

I share my academic life!

معرفی و دانلود دیتابیس ECG و EEG

وبسایت        www.physionet.org

شامل  انواع و اقسام دیتا ها از ECG و EEG و EHG تا دیتا های مربوط به تصویر و بانک اطلاعات تصویری

 

وبسایت        www.brainsignals.de

این وبسایت هم شامل داده هایی با تنوع زیادیه

 

وبسایت        www.tcts.fpms.ac.be/~devuyst/Databases/DatabaseSpindles

این وبسایت دیتا های یک تحقیق بنام DREAMS Project رو داره و خیلی خیلی مفیده

 

وبسایت         www.sccn.ucsd.edu/~arno/fam2data/publicly_available_EEG_data.html

این وبسایت هم شامل تعداد زیادی دادس

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,