الکترومایوگرافی|مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

I share my academic life!

الکترومایوگرافی|مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

این ترم درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکی رو داشتیم

که شامل مباحث زیادیه . یکی از مباحث اون مربوط به سیگنال های بیولوژیکیه

یکی از این سیگنال ها emg هستش که از عضلات ضبط میشه.

من توی پروژه ای ، مداری برای گرفتن این سیگنال ها رو پیدا کردم .

همچنین توی داده هایی که از قبل داشتم پروسس هایی رو روی سیگنال در محیط متلب انجام دادم که همشونو توی ادامه مطلب براتون میزارم

 

 

 

میتونید فایل ارائه رو از اینجا دانلود کنید

میتونید دیتابیس های مورد استفادمو از اینجا دانلود کنید

کد متلب مربوط به پردازش سیگنال EMG

 

emg1=load ('c:\Users\reza\Desktop\Moghaddame\emg_healthy.txt')
emg2=load ('c:\Users\reza\Desktop\Moghaddame\emg_myopathy.txt')
emg3=load ('c:\Users\reza\Desktop\Moghaddame\emg_neuropathy.txt')

subplot(3,1,1)
plot(emg1(:,1),emg1(:,2))
title('emg healthy')

subplot(3,1,2)
plot(emg2(:,1),emg2(:,2))
title('emg myopathy')

subplot(3,1,3)
plot(emg3(:,1),emg3(:,2))
title('emg neuropathy')

%{
figure(2)
plot(detrend(emg1))
figure(3)
plot(detrend(emg2))
figure(4)
plot(detrend(emg3))
%}

cutF=10 %cutoff 10 hz
SF=1000 %sampling frequency
filt1 = fdesign.highpass('n,f3db',4,2*cutF*(1/SF));
H1 = design(filt1,'butter');
highpass_EMG = filter(H1, emg1); 

% Low-pass filter
filt2 = fdesign.lowpass('n,f3db',4,2*500*(1/1000)); 
H2 = design(filt2,'butter');
lowpass_EMG = filter(H2,highpass_EMG);

% Notch Filter (50Hz)
filt3 = fdesign.notch(4,0.05,10); 
H3 = design(filt3);
cleaned_EMG = filter(H3,lowpass_EMG);
figure(5)
plot(cleaned_EMG)
 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,